Back to bug 18322

Who When What Removed Added
martin.renvoize 2017-03-23 16:17:42 UTC Blocks 18235
martin.renvoize 2017-03-23 16:18:28 UTC Status NEW Needs Signoff
jonathan.druart 2017-03-23 16:22:57 UTC Assignee gmcharlt martin.renvoize
claire_gravely 2017-03-24 08:37:49 UTC CC claire_gravely
fiona.borthwick 2017-03-24 10:26:38 UTC CC fiona.borthwick
martin.renvoize 2017-03-27 15:43:35 UTC CC magnus
martin.renvoize 2017-03-28 08:09:53 UTC Attachment #61581 Attachment is obsolete 0 1
Attachment #61597 Attachment is obsolete 0 1
Attachment #61612 Attachment is obsolete 0 1
Attachment #61643 Attachment is obsolete 0 1
severine.queune 2017-06-03 17:54:22 UTC CC severine.queune
dcook 2017-10-09 00:22:40 UTC CC dcook
dcook 2017-10-09 00:28:59 UTC Status Needs Signoff Signed Off
dcook 2017-10-09 00:29:02 UTC Attachment #61657 Attachment is obsolete 0 1
rkuiper 2017-12-08 22:59:05 UTC CC rkuiper
katrin.fischer 2018-03-12 09:26:15 UTC QA Contact testopia katrin.fischer
katrin.fischer 2018-03-12 13:08:37 UTC Status Signed Off Failed QA
martin.renvoize 2018-06-12 14:40:35 UTC Status Failed QA Signed Off
tomascohen 2018-06-12 14:41:54 UTC QA Contact katrin.fischer tomascohen
tomascohen 2018-06-12 18:00:35 UTC Attachment #67823 Attachment is obsolete 0 1
tomascohen 2018-06-12 18:00:42 UTC Attachment #75997 Attachment is obsolete 0 1
tomascohen 2018-06-12 18:02:13 UTC Status Signed Off Failed QA
martin.renvoize 2018-06-13 09:32:21 UTC Status Failed QA Signed Off
tomascohen 2018-06-13 13:14:38 UTC Attachment #76007 Attachment is obsolete 0 1
tomascohen 2018-06-13 13:14:47 UTC Attachment #76008 Attachment is obsolete 0 1
tomascohen 2018-06-13 13:14:54 UTC Attachment #76009 Attachment is obsolete 0 1
tomascohen 2018-06-13 13:15:05 UTC Attachment #76021 Attachment is obsolete 0 1
tomascohen 2018-06-13 13:15:35 UTC Status Signed Off Passed QA
tomascohen 2018-06-13 13:20:39 UTC Comment 24 Tag obsolete
tomascohen 2018-06-13 13:20:43 UTC Comment 25 Tag obsolete
tomascohen 2018-06-13 13:20:46 UTC Comment 26 Tag obsolete
nick 2018-07-18 19:14:44 UTC Status Passed QA Pushed to Master
nick 2018-07-20 02:06:18 UTC Blocks 21095
martin.renvoize 2018-08-02 12:22:04 UTC Resolution --- FIXED
Status Pushed to Master RESOLVED

Back to bug 18322